LPK w Naszym Mieście

PSZOK ul. Przemysłowa

Tutaj znajdziesz informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Przemysłowa

Czytaj więcej

Woda, ścieki, oczyszczalnia

Tu znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, wywozie nieczystości płynnych oraz taryfach i opłatach

Czytaj więcej

Sprzątanie i odpady

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. oplatach, odbiorach, segregowaniu itp.

Czytaj więcej

Tereny i grunty

Tu znajdziesz informacje o utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji gminnych terenów zielonych i użytkowych

Czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Ogłoszenie o pracy

26-09-2022

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje odpowiedzialnej i sumiennej osoby na stanowisko: inkasent. Więcej informacji w siedzibie Spółki ul. Przemysłowa...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Leskiego Przedsiębi…

29-07-2022

Szanowni Mieszkańcy, Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza Zarząd LPK Sp. z o.o. prosi o...

Czytaj więcej

Informacja

04-06-2021

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czytaj więcej

Komunikat

19-01-2021

W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.

Czytaj więcej

O Spółce LPK

Biuro Obsługi Klientów

Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej