LPK w Naszym Mieście

PSZOK ul. Przemysłowa

Tutaj znajdziesz informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Przemysłowa

Czytaj więcej

Woda, ścieki, oczyszczalnia

Tu znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, wywozie nieczystości płynnych oraz taryfach i opłatach

Czytaj więcej

Sprzątanie i odpady

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. oplatach, odbiorach, segregowaniu itp.

Czytaj więcej

Tereny i grunty

Tu znajdziesz informacje o utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji gminnych terenów zielonych i użytkowych

Czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Ogłoszenie

14-06-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na dzień 26 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOW…

05-06-2020

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa.

Czytaj więcej

Decyzja Powiatowego Inspektora…

03-06-2020

W załączeniu pełna treść decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Średnia Wieś. decyzja str 1 decyzja...

Czytaj więcej

Zmiana numeru rachunku bankowe…

13-05-2020

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 maja bieżącego roku uległ zmianie numer rachunku bankowego.   Rachunek...

Czytaj więcej

Komunikat - przerwa w dostawie…

11-05-2020

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym przeprowadzeniem prac modernizacyjnych oraz usunięciem awarii na sieci...

Czytaj więcej

O Spółce LPK

Biuro Obsługi Klientów

Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej