Ogłoszenie o zbiórce odpadów

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Aktualności

Kategoria:

 

URZĄD  MIASTA  I  GMINY  LESKO  ORGANIZUJE

ZBIÓRKĘ  ODPADÓW  W  DNIACH  14-17.05.2019

Podczas zbiórki będą przyjmowane wyłącznie odpady typu:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe

 

NIE   BĘDĄ  ODBIERANE   INNE   RODZAJE   ODPADÓW

NIE BĘDĄ ODBIERANE OPONY

 

Harmonogram i lista punktów zbiórki odpadów w Lesku

 (odpady dostarczane w dniu zbiórki)

Lp.

Data

Miejscowość

Godz.

Miejsce

 1

14-17.05.2019

Lesko

 9.00-15.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Przemysłowa

 2

14.05.2019

 Lesko

 10.00-11.00

parking przy ul. Smolki 7

 3

14.05.2019

Lesko

11.00-12.00

ul. Jana Pawła II obok zamkniętej bramy wjazdowej do ZS Drzewnych

(naprzeciwko bloku mieszkalnego ZS Leśnych)

 

Harmonogram i lista punktów zbiórki odpadów, w sołectwach gminy Lesko (na terenie sołectw odpady należy dostarczyć dzień wcześniej na miejsce zbiórki)

Lp.

Data

Miejscowość

Godz.

Miejsce

 1

15.05.2019

Bezmiechowa Górna, Bezmiechowa Dolna, Podstaw

 10.00-12.00

Świetlica wiejska

 2

15.05.2019

Łukawica,  Manasterzec,  Postołów

 12.00-14.00

Świetlica wiejska

Postołów –plac przy starym sklepie

 3

16.05.2019

Jankowce,  Glinne, Weremień

 10.00-13.00

Świetlica wiejska

 4

16.05.2019

Łączki

 13.00-14.00

Skład drewna

 5

16.05.2019

Huzele

 12.00-14.00

Odpady będą odbierane przez Sołtysa po telefonicznym zgłoszeniu

 6

17.05.2019

Średnia Wieś,   Bachlawa 

 10.00-12.00

Świetlica wiejska

 7

17.05.2019

Dziurdziów,Hoczew

 12.00-14.00

Świetlica wiejska, Hoczew – skład drewna koło P. Gudz