Zmiana odbioru odpadów Huzele

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Aktualności

Kategoria:

Odpady na terenie sołectwa Huzele będą odebrane w dniu 16 maja 2019r.

od godz. 12:00 do godz. 14:00

 - odpady należy dostarczyć za budynek świetlicy wiejskiej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 

 

Podczas zbiórki będą przyjmowane wyłącznie odpady typu:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady wielkogabarytowe

 

NIE   BĘDĄ  ODBIERANE   INNE   RODZAJE   ODPADÓW

NIE BĘDĄ ODBIERANE OPONY