Dział Komunalny

Plac Pułaskiego 1
38-600 Lesko

13 469 66 57

Dział Komunalny

Kategoria:
 • Kierownik Działu Komunalnego - p.o. Roman Gnap tel. 13 469 6657
 • Inwestycje i remonty - Krzysztof Skowroński
 • Sprawy mieszkaniowe - Marian Siwarski
 
 
Do zakresu działania i odpowiedzialności Działu Komunalnego należy:
 
 • gospodarka lokalami mieszkalnym i użytkowymi
 • zarządzanie domem przedpogrzebowym w Lesku
 • zarządzanie cmentarzem komunalnym w Lesku
 • zarządzanie parkingami płatnymi przy ul. Rynek i Pl. Pułaskiego 1
 • utrzymywanie czystości i zieleni na terenie miasta Lesko
 • zimowe utrzymanie miasta Lesko
 • utrzymanie Parku zabytkowego i amfiteatru
 • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego