Harmonogram odbioru odpadów

Plac Pułaskiego 1
38-600 Lesko

13 469 66 57

Harmonogram odbioru odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENU MIASTA LESKO

ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ:   I,II,III 2019 r.

 

Odpady należy wystawiać do odbioru do godziny 730

 

I
2019

II
2019

III
2019

Teren miasta Lesko od ronda w stronę Ustrzyk D. Ulice: Piłsudskiego od ronda w stronę Ustrzyk D., Wincentego Pola, Moniuszki, Słowackiego, Berka Joselewicza, Łazienna, Źródlana, Żeromskiego, Osiedlowa, Widokowa, Grunwaldzka, Krasickich, Konopnickiej, Rynek, Ossolińskich, Basztowa, Kaczkowskiego, Unii Brzeskiej, Szopena, Słoneczna, Zielona.

 

10

 

7

 

7

 

24

 

21

 

21

Teren miasta Lesko od ronda w stronę Sanoka – ulice: Piłsudskiego od ronda w stronę Sanoka, Fredry, Broniewskiego, Jana Pawła II, Witosa, Kochanowskiego, Waryńskiego, Akacjowa, Stawowa, Kwiatowa, Wierzbowa, Wiejska, Jesionowa, Pieski Świat, Sanowa, Kościuszki, Mickiewicza, Sienkiewicza, Turystyczna, Wspólna.

 

11

 

8

 

8

 

25

 

22

 

22

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU MIASTA LESKO

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019

23

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastik, Szkło, Papier, Popiół

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU SOŁECTW GMINY LESKO 2019 r.

 

 

Manasterzec, Łukawica, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Jankowce, Glinne, Postołów, ul. Wolańska, ul. Podgórska

 

WTOREK – plastik, szkło, papier          

Średnia Wieś, Bachlawa, Hoczew, Dziurdziów, Łączki, Huzele, Weremień

 

 

ŚRODA – plastik, szkło, papier

Styczeń

8

9

Luty

5

6

Marzec

5

6

 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ DO ODBIORU DO GODZINY 730

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z TERENU SOŁECTW GMINY LESKO  ORAZ UL. WOLAŃSKA I PODGÓRSKA - I, II, III  2019 r.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIAĆ DO ODBIORU DO GODZINY 730

 

Manastrzerzec (szkoła), Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Podstaw

Łukawica, Manasterzec od leśniczówki droga Załuż – Lesko, Jankowce, Glinne

Średnia Wieś, Bachlawa

Styczeń       

        

14,28

2,15,29

3,16,30

Luty             

            

11,25

12,26

13,27

Marzec       

            

11,25

12,26

13,27

 

 

 

Hoczew, Dziurdziów, Łączki

Weremień, Huzele, Postołów, Lesko ulice: Podgórska, Wolańska

Styczeń       

           

4,17,31

5,18

Luty             

                

14,28

1,15

Marzec       

            

14,28

1,15,29