Przedmiotem działalności Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Lesko w zakresie świadczenia usług komunalnych.

Spółka sprawuje zarząd nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, dworcem PKS, szaletami miejskimi, domem przedpogrzebowym, cmentarzem komunalnym na terenie miasta Lesko. 
Ponadto zajmuje się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków istniejących kanalizacji na terenie miasta i gminy Lesko. Prowadzi gospodarkę odpadów stałych z terenu całej gminy. Spółka świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, ciśnieniowym myciem i czyszczeniem kanalizacji, obsługuje 4 kotłownie centralnego ogrzewania, odpowiedzialna jest za utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta oraz zimowe utrzymania miasta.
 
Stawiając czoło trudnym wymaganiom rynkowym, Spółka nasza hołduje dobrej tradycji i ciągle podnosi jakość świadczonych usług. Dzięki temu liczy na zaufanie klientów, które jest dla nas najważniejszym wyróżnieniem.
 
Zarówno kierownictwo jak i załoga dokładają wszelkich starań w działaniach na rzecz pozyskania stałych klientów i kontrahentów