Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zasad segregacji odpadów w Gminie Lesko

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Segregacja odpadów

Kategoria:

W czerwcu 2017r Gmina Lesko rozpoczęła „ Kampanię informacyjno-edukacyjna w zakresie zasad segregacji odpadów, w Gminie Lesko”. Kampania organizowana była dzięki  dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Akcja edukacyjna ma zakresem swojego działania objęła mieszkańców miasta i gminy Lesko (liczba mieszkańców na koniec 2016r. 11 442 osób) ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych  (dzieci w klasach 1-6)

W ramach akcji edukacyjnej w szkołach zorganizowany został  konkurs pod hasłem „Człowieku mały i duży segreguj śmieci to wszystkim służy”. Dzieci w oparciu o informacje przekazane przez nauczycieli stworzyły prace o segregacji odpadów.

Najciekawsze prace zostały nagrodzone,  wykorzystane w tworzeniu ulotki o segregacji odpadów. Prace nagradzano w sześciu kategoriach wiekowych klasy od 1-6. Wyróżniono też aktywne szkoły nagrodami książkowymi do bibliotek. Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystości kończący rok szkolny w dniu 23.06.2017r. Szkoły otrzymały także ulotki o zasadach segregacji odpadów, które zostały rozdane uczniom i pracownikom oświaty.

Dzieci z klas 1-3 otrzymywały puzzle o tematyce segregacji odpadów, klasy 4-6 nagradzane były książkami przyrodniczo-krajoznawczymi z serii „Nela mała podróżniczka”.

Pierwsze miejsca zajęli:
kl. I   –Maja Walko SP Lesko
kl. II   – Piotr Ślęczkowski SP Manasterzec
kl. III  - Kalina Łybyk SP Lesko
kl. IV  - Vivien Ginda SP Lesko
kl. V  - Michał Winiarczyk i Dawid Janiczek SP Lesko
kl. VI  - Aurelia Ginda, Oliwia Orłowska i Kornelia Sabat SP Manasterzec

Najciekawszą praca zdaniem jury była przestrzenna makieta brudnego miasta i czystego parku. Wykonały ją trzy uczennice klasy VI z Manasterca: Aurelia Ginda, Oliwia Orłowska i Kornelia Sabat. Plakat Kaliny Łybyk  z kl.  III SP Lesko wykorzystało w tworzeniu ulotki o segregacji odpadów oraz stał się motywem przewodnim dyplomów wręczanych w konkursie.  Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna Stanisława Jankowskiego z kl. VI SP przedstawiająca rodzinę segregującą odpady oraz pozytywne aspekty takiego zachowania: czyste otoczenie domu rodzinnego, co przy zaangażowaniu całej społeczności lokalnej daje estetyczny i przyjazny wygląd całej Gminy Lesko. Praca Kingi Kucharyk z kl. III SP Średnia Wieś zainteresowała jury hasłem „ Pamiętaj nie wyrzucaj tak jak leci, zawsze segreguj śmieci”.

Szkoły Podstawowe w: Lesku, Manastercu i Bezmiechowej Dolnej otrzymały zestawy książek z serii „Nela mała podróżniczka”, które przekazano do biblioteki szkolnej.
 
W ramach prowadzonej kampanii mieszkańcy Gminy Lesko otrzymali ulotki oraz naklejki przypominające o systemie segregacji odpadów i zachęcające do rozpoczęcia segregacji, tych którzy jeszcze nie włączyli się w system selektywnego oddawania odpadów komunalnych.  Ww. materiały zostały rozprowadzone przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wśród mieszkańców, podczas odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Mieszkańcy, którzy do których ulotka nie odtarła mogą zapoznać się z jej treścią na stronach internetowych LPK Sp. z o.o. oraz UMiG Lesko lub otrzymać w siedzibie ww. instytucji.