Segregacja odpadów

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57

Segregacja odpadów

Kategoria:

Codziennie w godzinach od 7 do 15 każdy mieszkaniec Gminy Lesko może przynieść elektrośmieci do stałego punktu zbiórki mieszczącego się na Bazie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Przemysłowej

 

W siedzibie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Pl. Pułaskiego 1, 38-600 Lesko są do nabycia pojemniki do przesegrowanych odpadów komunalnych

 


                                          Szanowni Państwo
                    oddajemy w Wasze ręce  informacje na temat
                                         segregacji odpadów.
 
Pamiętajmy: SEGREGACJA ODPADÓW JEST KONIECZNOŚCIĄ !!!

Segregacja odpadów komunalnych  (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).
Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych.
Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych. Segregacja i recykling odpadów pozwala na:
  • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
  • oszczędzanie miejsca na składowanie,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
  • ograniczenie ilości odpadów i ścieków
 

JAK prawidłowo segregować odpady komunalne

Do pojemnika niebieskiego wyrzucaj: gazety i czasopisma, prospekty, worki papierowe, katalogi i reklamy, zużyte zeszyty, książki, koperty, kartony i tektury.
Nie wyrzucaj: tapet, zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch, artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru faxowego, termicznego i przebitkowego.

 

Do żółtego pojemnika lub worka wyrzucaj: zgniecione butelki po napojach, butelki po płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe nakrętki, plastikowe koszyki po owocach. PUSZKI ALUMINIOWE

Aby zmniejszyć objętość butelki plastikowej (PET) NALEŻY JĄ ZGNIEŚĆ

Nie wyrzucaj tu: butelek i opakowań z zawartością opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach spożywczych i przemysłowych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, styropianu, zabawek, sprzętu AGD.

 

Do pojemnika lub worka białego i zielonego wrzucaj: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania szklane po kosmetykach.

Nie wyrzucaj tu: szkła stołowego, ceramiki, fajansu, porcelany, luster i szkła okiennego, żarówek i lamp neonowych, fluorescencyjnych, szkłażaroodpornego, szkła okularowego, szyb samochodowych.
Pamiętaj o oddzieleniu szkła białego, przezroczystego-pojemnik biały, od kolorowego-pojemnik zielony!!!

 

 

SEGREGACJA  ODPADÓW W GMINIE LESKO
 
Mieszkańcy zobowiązali się do selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Właściciel otrzyma nieodpłatnie komplet worków (żółty, biały i zielony),  brazowy i niebieski
Oznakowane worki do gromadzenia surowców wtórnych zbieranych selektywnie u źródła odebrać można u Sołtysa, w siedzibie Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Pl. Pułaskiego 1 lub bezpośrednio u kierowcy w dniu odbioru odpadów.
Worki należy wystawić w dniu odbioru przed nieruchomością do godz. 7:30.
Na terenie Gminy Lesko segregacja odpadów komunalnych odbywa się:
 
W zabudowie jednorodzinnej - system workowy
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W zabudowie wielorodzinnej - system kontenerowy