Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych oraz przyjęcia odpadów na PSZOK z nieruchomości zamieszkałych.

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57