Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie usług wykonywanych przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Plac Pułaskiego 1, 38 - 600 Lesko z wykorzystaniem środków transportowych

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57