W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.