Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza Zarząd LPK Sp. z o.o. prosi o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowych.

Jednocześnie przypominamy, że woda z wodociągów na terenie Gminy Lesko przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe, dlatego prosimy o niemarnowanie wody np. na podlewanie trawników, ogródków, mycie samochodów czy napełnianie basenów oraz oczek wodnych.

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o awarii na sieci wodociągowej przy ul. Unii Brzeskiej.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w ciągłości dostawy wody w godzinach od 10:00 do 14:00 dla odbiorców mieszkających w blokach 36A i 36B.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.