Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Realizowane projekty

Tytuł Projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko

Nr umowy: RPPK.04.03.01-18-0021/17

Termin realizacji: 22.11.2017r. – 15.09.2022r.

Nazwa beneficjenta: Leskie Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 11 983 071,92 zł

Dofinansowanie z UE: 8 465 312,60 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Perspektywa: 2014 - 2020

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

LPK Sp. z o.o. informuje, że na PSZOK Lesko ul. Przemysłowa można oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 15:15.

Istnieje możliwość odbioru w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z usługi transportowej w tym zakresie świadczonej przez Spółkę.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 134696657

 

W chwili obecnej trwa rozbudowa PSZOK-u co nie wpływa na prawidłową pracę PSZOK-u i nie stanowi problemu dla mieszkańców.