Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje odpowiedzialnej i sumiennej osoby na stanowisko: inkasent.

Więcej informacji w siedzibie Spółki ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko oraz pod nr tel. : 134696657.

Szanowni Mieszkańcy,

Ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza Zarząd LPK Sp. z o.o. prosi o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowych.

Jednocześnie przypominamy, że woda z wodociągów na terenie Gminy Lesko przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe, dlatego prosimy o niemarnowanie wody np. na podlewanie trawników, ogródków, mycie samochodów czy napełnianie basenów oraz oczek wodnych.

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.