Struktura organizacyjna LPK Sp. z o.o.

  na dzień 01.09.2020 r.

Dział
 Stanowisko
 Imię i nazwisko
Zarząd Spółki
 
 Prezes Zarządu
 Liliana Szymonowska
 Członek Zarządu
 
Dział Kadr/ Sekretariat  Specjalista ds. Administracyjnych
 Małgorzata Lasyk
Dział Finansowo-Księgowy
 Główny Księgowy
 Anna Hańczuk
Dział Wodno-Kanalizacyjny
 Kierownik
 Piotr Smoliński
 Specjalista ds. Wodno-Kanalizacyjnych
 Zenon Gałęza
 Z-ca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego ds. Oczyszczalni Ścieków
 Joanna Scelina-Brzezińska
Dział Komunalny
 Kierownik
 Krzysztof Skowroński
Z-ca Kierownika Działu Komunalnego ds. transportu, gospodarki odpadami i PSZOK