Kierownik Oczyszczalni ścieków - mgr inż. Joanna Scelina-Brzezińska    tel.kom. 693 367 740

Najczęstszą przyczyną awarii sieci kanalizacyjnych są zatory. Spowodowane albo przez stopniowe gromadzenie się w rurach osadu naturalnego, jak piasek czy kamienie, albo przez przedmioty, które w systemie kanalizacyjnym w ogóle nie powinny się znaleźć.