Prezes Zarządu Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zaprasza do rokowań na sprzedaż samochodu ciężarowego do wywozu śmieci stanowiącego własność Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko.

 

Prezes Zarządu Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zaprasza do rokowań na sprzedaż samochodu ciężarowego do wywozu śmieci stanowiącego własność Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko.