Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności