KOMUNIKAT

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11,38- 600 Lesko w nawiązaniu do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych dotyczącego braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych/bakterie grupy coli/ z wodociągu Glinne - Jankowce informuje:

JANKOWCE

Woda do spożycia przez ludzi będzie dostarczona w pojemnikach - punkt odbioru:

- plac Świetlicy Wiejskiej Jankowce,
- obok przystanku na górnym końcu Jankowiec,
- dolny koniec Jankowiec przy drodze w kierunku Podstawia.

GLINNE

 
Woda do spożycia przez ludzi będzie dostarczona w pojemnikach - punkt odbioru: 

- na placu Świetlicy Wiejskiej Glinne.Pełna treść komunikatu w załączeniu.