Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanym przeprowadzeniem prac modernizacyjnych oraz usunięciem awarii na sieci przesyłowej przy ul. Unii Brzeskiej i ul. Basztowej w Lesku w dniu 11.05.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do godzin popołudniowych będzie przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkujących te ulice.