w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Średnia Wieś w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa.