Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko

13 469 66 57