LPK w Naszym Mieście

PSZOK ul. Przemysłowa

Tutaj znajdziesz informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Przemysłowa

Czytaj więcej

Woda, ścieki, oczyszczalnia

Tu znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, wywozie nieczystości płynnych oraz taryfach i opłatach

Czytaj więcej

Sprzątanie i odpady

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. oplatach, odbiorach, segregowaniu itp.

Czytaj więcej

Tereny i grunty

Tu znajdziesz informacje o utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji gminnych terenów zielonych i użytkowych

Czytaj więcej

Najnowsze wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Informacja

04-06-2021

Dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czytaj więcej

Komunikat

19-01-2021

W związku z prowadzeniem prac na Stacji Uzdatniania Wody w Łukawicy mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.

Czytaj więcej

awaria wodociągu Lesko ul. Uni…

12-01-2021

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o awarii na sieci wodociągowej przy ul. Unii Brzeskiej. W związku z powyższym nastąpi...

Czytaj więcej

Awaria Lesko

04-01-2021

W dniu 04.01.2021 LPK Sp. z o.o. informuje mieszkańców ulic Osiedlowa, Żeromskiego i Widokowa o przerwie w ciągłości dostawy wody...

Czytaj więcej

O Spółce LPK

Biuro Obsługi Klientów

Ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej