Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu Średnia Wieś na terenie powiatu leskiego.

Trwają prace związane z wymianą uszkodzonej pompy i przeglądem wewnętrznej instalacji SUW Łukawica w związku z powyższym w dniu dzisiejszym będą przerwy w dostawie wody

Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-COV-2, w miesiącu listopadzie na terenie miasta i gminy Lesko nie będą dokonywane odczyty liczników dotyczące zużycia pobranej wody i odprowadzanych ścieków.                          

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o podawanie stanu licznika telefonicznie pod numerem telefonu 13 469 66 57 do końca listopada 2020r. Po tym okresie zostaną wystawione faktury prognozowane na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów.